شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس؛

برگزار کننده نمایشگاه های داخلی و بین المللی


مدیر پروژه :

خانم خوشرو : 09018296255


تهران ، خیابان سمیه ، بین مفتح و بهار ، بن بست خوانساری ، پلاک 6 ، واحد 16

تلفن: 41074000-021  داخلی 7000
نمابر : (داخلی 9) 41074000-021

 

مشهد، بلوار وکیل آباد ، وکیل آباد 23 ، خیابان سید مرتضی یک ، پلاک 186 ، واحد 1

تلفن تماس : 05131519700

نمابر : (داخلی 9) 31519 – 051