مرکز نمایشگاهی بین المللی مشهد

 

نمایشگاه بین المللی مشهد

 

مساحت نمایشگاه 550.000 مترمربع است که فاز یک آن با فضای مفید نمایشگاهی به وسعت 250 هزار مترمربع بهره برداری شده است. فضای مسقف آن به وسعت 25.000 هزار مترمربع و فضای باز مفیدآن 20 هزار مترمربع می‌باشد. فضای سبز به وسعت 70 هزار مترمربع محیطی دلپذیر و با صفا می‌سازد. سالن ها و سایت‌های نمایشگاهی فضای باز به نحوی طراحی شده اند که انتقال کالاها، وسایل نقلیه و وسایل نمایشگاهی به سهولت صورت بگیرد.

ارتفاع سالن‌های نمایشگاه بر اساس استانداردهای تعیین شده نمایشگاهی 12 متر است.

بدلیل رفاه بازدیدکنندگان، غرفه های اغذیه که شامل انواع غذاها می‌شوند در اطراف سالن‌ها و در مسیر بازدید کنندگان قرار گرفته اند.

ظرفیت پارکینگ‌ها که بر اساس بازنگری ترافیکی تعیین شده است، 5000 خودرو می‌باشد.

ردیف نام فضای نمایشگاهی فضای مسقف مفید فضای مسقف غیر مفید فضای مفید روباز فضای غیر مفید روباز فضاهای تاسیساتی و خدماتی
سالن های نمایشگاهی
1 ابوسعید و C و مولوی 1353.90 1207.00 0.00 0.00 9.00
2 انوری 565.00 593.00 0.00 0.00 4.50
3 بهار 584.70 573.30 0.00 0.00 4.50
4 B1 125.00 82.50 0.00 0.00 0.00
5 B2 125.00 82.50 0.00 0.00 0.00
6 فردوسی 4401.60 4,690.00 0.00 0.00 120.35
7 هشت ضلعی 290.82 0.00 0.00 0.00 0.00
8 عطار 2137.89 2,462.11 0.00 0.00 0.00
9 خلیج فارس * 0.00 0.00 2,137.89 2,462.11 0.00

 * سالن خلیج فارس در حال تکمیل می باشد و در حال حاضر صرفا می تواند به صورت سکوی نمایشگاهی استفاده گردد

فضاهای باز نمایشگاه(محوطه)
10 آبنما 0.00 0.00 1080.00 796.80 0.00
11 میل پرچم
12 درب ورودی تا آمفی تاتر 0.00 0.00 832.05 706.00 0.00
13 سکوی ابن سینا 0.00 0.00 2765.46 2479.50 0.00
جمع 9583.91 9690.41 6815.40 6444.41 138.35