بازدیدکننده گرامی

با تشکر از شما جهت بازدید از این رویداد تخصصی

خواهشمند است جهت ارائه خدمات بهتر ، فرم زیر را تکمیل نموده و ایمیل دریافتی پس از پایان ثبت نام را هنگام ورود به نمایشگاه همراه داشته باشید:

باتشکر ، ستاد برگزاری نمایشگاه تخصصی پزشکی ، دندانپزشکی ، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد


 

ارگان ها و سازمان های دولتیدوستان و آشنایاندعوتنامهتبلیغات محیطیپیامکشبکه های اجتماعیوب سایت

پزشک /دندانپزشکزیست شناس ، میکروبیولوژیست ، بیوشیمیست ، شیمی دانآزمایشگاه و تصویربرداری پزشکیمدیران و کارمندان اداریمدیران فنی و مهندسانوارد کننده / صادر کنندهفیزیوتراپیستدامپزشکیدانشجو و محققبازدید کنندگان از سازمان های دولتی یا بین المللیتولیدکنندگان و مدیران صنایعسایر


پزشکیدندان پزشکیتوانبخشیدارو و درمانتاسیسات و تجهیزاتطب سنتی و گیاهیآزمایشگاه و تصویربرداری پزشکیزیبایی و آرایشی و بهداشتی


خرید ماشین آلاتخرید مواد اولیهآشنایی با تکنولوژی روزاخذ نمایندگیآشنایی با شرکت های جدیدبازاریابی و بررسی بازارحضور در همایش ها و سمینارهاسایر


روز اولروز دومروز سومروز چهارم