غرفه داران محترم در صورت تمایل جهت اجاره تجهیزات اضافه نمایشگاهی میتوانید با شرکت سهلان، سرکار خانم بهاری تماس حاصل نمایید.

شماره های تماس:

📞 09195779698
☎️ 02188759985

 

 

غرفه داران محترم در صورت تمایل جهت اجاره تجهیزات اضافه نمایشگاهی میتوانید با شمار‌های ذیل تماس حاصل نمایید.

📞 09154646283 آقای حصاری

📞 09150717246 آقای پوررجب