تماس با ما
02141074000
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی مشهد
ساعت بازدید
ساعت 10 الی 18
تاریخ برگزاری