شبکه نمایشـگاه های پزشکی، دندانپزشکی،  تجهیزات و صنایع وابسته

نمایشگاه پزشکی بغداد (عراق)

نمایشگاه پزشکی مشهد

نمایشگاه پزشکی اهواز

نمایشــگاه پزشـکی و سلامت عــراق، بغداد(عراق هلث)

نمایشـگاه بین المللی نجف موقعیت بسـیار مهمی در شـهر نجف دارد. این نمایشـگاه در نزدیک فرودگاه و مرکز شـهر در منطقه بسـیار امن واقع شده که بیش از 8.000 متر مربع فضای کل آن است

نمایشگاه پزشکی بغداد (عراق)

نمایشـگاه تجهیـزات پزشـکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و بیمارستانی مشهد

شهر مشهد به عنوان یکی از مراکز توریستی سلامت در کشور بعد از تهران و شیراز مطرح می باشد. نمایشگاه پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و تجهیزات وابسته مشهد به عنوان یکی از نمایشگاه های تخصصی ملی و بین المللی جهت کمک به توسعه و پیشرفت پزشکی و توریسم سلامت در منطقه حائز اهمیت می باشد. معرفی تکنولوژی های بروز و توانمندی فعالان و صنعتگران حوزه مهندسی پزشکی داخلی و خارجی و افزایش زمینه همکاری دو جانبه وچندجانبه بین تولیدکنندگان و سایر شرکت ها در ایران، کشورهای همسایه و آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس از اهداف این نمایشگاه می باشد. ما میزبان شما در نمایشگاه پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و تجهیزات وابسته آن هستیم و از شما پزیرایی مینماییم.

نمایشگاه پزشکی مشهد

نمایشــگاه تخصصی پزشـکی و تجهیزات بیمارستانی اهواز

نمایشـگاه بین المللی نجف موقعیت بسـیار مهمی در شـهر نجف دارد. این نمایشـگاه در نزدیک فرودگاه و مرکز شـهر در منطقه بسـیار امن واقع شده که بیش از 8.000 متر مربع فضای کل آن است

نمایشگاه پزشکی اهواز

راههای ارتباط با ما

 

  • تهران ، خیابان سمیه ، بین مفتح و بهار
  • بن بست خوانساری ، پلاک ۶ ، واحد ۱۶
  • تلفن :۴۱۰۷۴۰۰۰-۰۲۱
  • فکس : (داخلی ۹) ۴۱۰۷۴۰۰۰-۰۲۱
  • info@eventsportal.ir