نمایشــگاه بین المـللی پزشـکی و سلامت عــراق، بغداد

نمایشـگاه بین المللی نجف موقعیت بسـیار مهمی در شـهر نجف دارد. این نمایشـگاه در نزدیک فرودگاه و مرکز شـهر در منطقه بسـیار امن واقع شده که بیش از 8.000 متر مربع فضای کل آن است

نمایشگاه پزشکی بغداد (عراق)

نمایشـگاه بین المـللی تجهیـزات پزشـکی

شهر مشهد به عنوان یکی از مراکز توریستی سلامت در کشور بعد از تهران و شیراز مطرح می باشد. نمایشگاه پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و تجهیزات وابسته مشهد به عنوان یکی از نمایشگاه های تخصصی ملی و بین المللی جهت کمک به توسعه و پیشرفت پزشکی و توریسم سلامت در منطقه حائز اهمیت می باشد. معرفی تکنولوژی های بروز و توانمندی فعالان و صنعتگران حوزه مهندسی پزشکی داخلی و خارجی و افزایش زمینه همکاری دو جانبه وچندجانبه بین تولیدکنندگان و سایر شرکت ها در ایران، کشورهای همسایه و آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس از اهداف این نمایشگاه می باشد. ما میزبان شما در نمایشگاه پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و تجهیزات وابسته آن هستیم و از شما پزیرایی مینماییم.

نمایشگاه پزشکی مشهد

نمایشــگاه بین المـللی پزشـکی و سلامت عــراق، نجــف

نمایشـگاه بین المللی نجف موقعیت بسـیار مهمی در شـهر نجف دارد. این نمایشـگاه در نزدیک فرودگاه و مرکز شـهر در منطقه بسـیار امن واقع شده که بیش از 8.000 متر مربع فضای کل آن است

نمایشگاه پزشکی نجف (عراق)

راههای ارتباط با ما

 

  • تهران ، خیابان سمیه ، بین مفتح و بهار
  • بن بست خوانساری ، پلاک ۶ ، واحد ۱۶
  • تلفن :۴۱۰۷۴۰۰۰-۰۲۱
  • فکس : (داخلی ۹) ۴۱۰۷۴۰۰۰-۰۲۱
  • info@eventsportal.ir