لیست مشارکت کنندگان سال 98

ردیف نام شرکت     ردیف نام شرکت
1 ارمغان سلامتی ساسویه – ویتا چیپس     60 سبزین آراد کاویان
2 ازن تجهیز     61 سوپیشی
3 استارتر کالچر ال بی بی     62 سیسکو
4 استیل مخزن     63 شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
5 اصفهان مقدم     64 شرکت فرآورده های لبنی ثامن کویر خواف
6 افراز سازه صنعت     65 شهدپاک (تاپیس)
7 افق پامچال پاژ     66 صائلا
8 البرز ماشین     67 صنایع بسته بندی الماس فیلم آذربایجان
9 الگوریتم پویا     68 صنایع بسته بندی عزیزی
10 امیرچاپ آریا نوین     69 صنایع پخت مشهد
11 انجمن همگن     70 صنایع چاپ وبسته بندی مشهدرول
12 ایمن بهدار هیرکان     71 صنایع شیشه و پلاستیک دنیا
13 آتی صنعت پیشگام     72 صنایع غذایی صالحی پیمان
14 آذرتایماز     73 صنایع غذایی گلها
15 آرگون صنعت توس     74 صنایع غذایی مهرچین
16 آریا طلوع آسمان     75 صنایع ماشین سازی و بسته بندی زرین خاتم تهران
17 آسیا تاک توس     76 ظروف یکبارمصرف آلومینیومی درویش
18 آگهی نامه مات و براق     77 عصاره گیاه استویا (استویرا)
19 بازرگانی سیمین تجارت ترنج ایرانیان     78 فرآورده های غذایی ممتاز قائمی (مهسان)
20 بانیان توسعه کویر     79 فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین (مهگل)
21 برزین رشته     80 فرآورده های لبنی گلستان صباح
22 برودتی و حرارتی نیک     81 فرآوری سبوس مازند
23 برودتی و حرارتی نیک     82 فنی و مهندسی کارافن
24 برودتی و حرارتی نیک     83 قارچ یکتای سپاهان
25 بسته بندی اسیا     84 کار آمد طب
26 به تین کاوش نوین     85 کارا شیمی شرق
27 بیمه پاسارگاد     86 کاراپرس
28 پارس آنزیم     87 کارخانه صنعتی زینالی
29 پارس پینووا     88 کتاب مرجع
30 پارس لبن آساک     89 کشاورزی زرع تجهیز جنوب (سردخانه کوهسار)
31 پارسین گستر جنوب     90 کشت و صنعت ماهدشت کرمانشاه
32 پاسارگاد پلیمر صنعت     91 گالری شلات لیو
33 پت آوران     92 گروه صنعتی استیلا
34 پت هان     93 گشتا صنعت مشهد
35 پسته ممتاز صادراتی گهربد     94 گلاب زهرا
36 پطروس     95 گلسار پلیمر مهر ماندگار
37 پیشرو حساب     96 لبن ماشین
38 ترددیلا     97 ماشین سازی عدیلی
39 تسمه های صنعتی نوژن گستر     98 ماشین سازی مهدی
40 تصفیه آب آنجل واتر     99 ماشین سازی نگار تایماز
41 توسن پخش ستاره کیش (عالیس)     100 ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی
42 جامع زعفران     101 مجتمع چاپ و بسته بندی رماپک
43 چاپ سلفون زیبا نقش تبریز     102 مرکز تحقیقات بین المللی تجارت حلال
44 چاپ کیاما     103 مرکز چاپ و بسته بندی همدان (همدان لیبل)
45 چاپ ملل     104 مرکز رشد فناوری کشاورزی منابع طبیعی و صنایع غذایی
46 چرمه     105 مشهد متال
47 حامد سلامت چناران     106 منوپمپ آسیا
48 حلاوت گستر بایگ     107 مهر آزما طب
49 خوشه     108 مهندسی علم و فن آراد
50 دانش بنیان حامیان سلامت برومند     109 موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
51 دایان آرمان دیبای آذر     110 میوتون
52 دیبا نگاران آوید     111 نادین لبن توس
53 راد تجارت متحد آمارد     112 نسیم صباح مازند
54 روبینا تجارت شرق توس     113 نشاسته گل یاس مشهد
55 زرین پلیمر آپادانا پلاست     114 نمایشگاه چاپ و بسته بندی
56 زرین سلامت آذربایجان     115 هلدینگ فراصنعت
57 زرین طعام آریان     116 همکاران سیستم خراسان رضوی
58 زرین عصاره شمال     117 ویژن پیک
59 زمزم ایران